For further information or registration please contact us here: festival@cecsweden.org

Hatha Yoga Lärarutbildning

the yogic way

Den intensiva Hatha Yoga lärarutbildningen i två nivåer (2 veckor var) erbjuder en stadig grund att lära ut yoga professionellt. Kursen inkluderar de djupare aspekterna av yogafilosofi, asana-övningar, meditation, pranayama, kriyas, bandhas, mudras, grundläggande sanskritterminologi och chanting.

Content of the Teacher Training

  • Yoga asanas, surya namaskar, chandra namaskar, pranayamas, kriyas, mudras och bhandas
  • Förståelse för och erfarenhet av yogans fyra huvudgrenar: raja, karma, jnana och bhakti yoga
  • Studier i Hatha Yoga filosofi
  • Chanting och mantras
  • Methodology how to teach a complete Hatha Yoga class
  • Living in a natural rhythm with a life affirming and yogic atmosphere

 

 

Utfall

Kunskap i att sammansätta och lära ut en komplett Hatha Yoga klass som integrerar yogans alla aspekter. Certifiering för en 200 timmar Lärarutbildning, tilldelad av Center for Evolutionary Consciousness.

Inner Yoga exercises with natural body movement 012

 

 

 Center for Evolutionary Consciousness Sweden 3

 

Course Dates

Level l + II        July 9 - Aug 4

Teachers

The Center provides a profound learning experience in a spiritual living and learning community.
The course is conducted by a group of international teachers who are highly knowledged in their subject and living according to it -  dedicating their life to spread the authentic original teachings.