For further information or registration please contact us here: festival@cecsweden.org

Inner Yoga - Yoga of Nature

towards a natural state of being

14 - 27 August 2017 Level 1

Inner Yoga är en nyckel till att utforska naturens saliga visdom. De graciösa ‘asanas of nature’, meditation och andningsövningar frigör din kropp, dina tankar och dina sinnen från nedärvda intryck. Dessa unika övningar är utformade för att utforska den spirituella sammankopplingen mellan människa och natur. Inner Yoga utforskar och uttrycker vår fysiska kropps okända rörelser I anknytning med det planetariska och kosmiska medvetandet.

Inner Yoga är en teknik för att uppleva vårt naturliga tillstånd, bortom den mänskliga varseblivningen. Det är en naturaliseringsprocess som uppenbarar vårt unika jag och hjälper oss att praktiskt träda in i ett uppvaknat tillstånd.När människan inte har förmågan att uttrycka dess inre upplevelser på ett naturligt sätt, uppstår obalanser. Inner Yoga övningar hjälper alla att uppnå balans i kropp och sinne så att vi kan uppleva den pura mänskliga naturen; en ny början att förstå sig själv naturligen./p>

 Lär dig mer om Inner Yoga

 

 

 

Inner Yoga Teacher Training

Yoga of Nature

Den intensiva Inner Yoga Lärarutbildningen introducerar dig till de praktiska övningarna och kärnförståelsen för Inner Yoga. Utbildningen inkluderar Inner Yoga asanas, andningsövningar och naturmeditationer. Kursen integrerar en naturlig rytm, kosmiska och planetariska influenser, naturlig healing, holistisk matlära. Eco Therapy och säsongs baserade övningar. Din vistelse upphöjs av Devotional chanting i en fridfull och kontemplativ atmosfär som ledsagar dig mot personligt transformativa upplevelser. Efter att ha slutfört nivå I och II blir du certifierad Inner Yoga Lärare. På den avancerade nivå III lära du dig Eco Theraphy och säsongs baserade övningar. I Nivå I och Nivå II ingår 216 timmar studier.

Benefits of practicing
Inner Yoga

 • En flexibel kropp och ett öppet sinne
 • Naturliga rörelser
 • Integrering av och en djupare förståelse för yogans väg
 • Ett liv i naturlig livsrytm
 • Inre lugn och ett harmoniskt förhållande till din omgivning
 • En expanderad livsupplevelse som sträcker bortom dig själv
 • Lycka och välmående

 

Kursinnehåll

 • Studier av Inner Yogans konst i en livsbejakande atmosfär
 • Inner Yogans filosofi och sätt att integrera yoga i vardagslivet
 • Förståelse för yogans olika traditioner och deras bakgrund
 • Sadhanas, naturliga kropps rörelser och pranayama tekniker
 • Lära och uppleva den naturliga livsrytmen
 • Förståelse för sambandet mellan kropp och sinne och dess funktioner
 • Lärdomar om chakran, mandalan och deras influenser

 

Utfall av Lärarutbildningen

Lärarutbildningen ger dig ett holistiskt perspektiv på yogans väg. Du blir en certifierad Inner Yoga Lärare och Eco Therapy konsulent och blir del av den internationella Inner Yoga Lärarassociationen.

 

 

Inner-Yoga-exercises-with-natural-body-movement-005

 Inner Yoga L 15

 

Inner Yoga - Yoga of Nature

Inner Yoga is a key to explore the divine wisdom of Nature. The graceful asanas, meditation and breathing exercises, liberate one’s body, mind and senses from inherent imprints. These unique practices are designed to explore the spiritual connection between human and nature. Inner Yoga explores and expresses the unknown movements of our physical body in connection with the planetary and cosmic consciousness.

Inner Yoga is a technique to experience the natural state of being, beyond the human perception. It is a naturalization process revealing our uniqueness and helping us to practically enter into an awakened state.

When the human is not able to function and express its inner experiences naturally, imbalances arise. Inner Yoga practice helps everyone achieve balance in the body and mind so that one can experience the pure human nature; a new beginning to understanding oneself naturally.

Learn more about Inner Yoga